The Web Site Of Ministry Of Foreign Affairs

 
   
 
  Iranians  
  ضمن عرض پوزش به اطلاع می رساند: با عنایت به اجرای برخی تغییرات در سایت روادید، این سایت طی مدت دو هفته آینده با برخی اختلالات مواجه است  
 

       درخواست روادید از طریق آژانس و مراکز دولتی

 
 

       درخواست روادید از طریق سازمان ها و شرکت ها