The Web Site Of Ministry Of Foreign Affairs

 
   
 
  Iranians  
  توجه مهم: به اطلاع کلیه شرکتها می رساند پاسخ درخواست روادید حداقل چهار روز کاری می‌باشد
توجه: ساعت کار بخش روادید از 8:30 صبح لغایت 14 میباشد.
 
 

       درخواست روادید از طریق آژانس و مراکز دولتی

 
 

       درخواست روادید از طریق سازمان ها و شرکت ها