با توجه به راه اندازی سامانه جامع روادید الکترونیک **E_VISA**، به اطلاع می رساند از تاریخ 02/11/1395 سامانه Wvisa.mfa.gov.ir برای شرکت ها مسدود شد.کلیه متقاضیان شرکتها می توانند از امروز درخواستهای خود را در سامانه جدید ثبت نمایند.

 
کلیه کاربران اقدام به ارسال درخواستهای خود از طریق سامانه جدید نمایند. در این سامانه بخشی به عنوان راهنما قرار داده شده که کاربران را از تماس با بخش روادید بی نیاز می نماید.
در مورد موضوعات روادیدی تلفن 61153061 بین ساعات12- 9 و 15- 14 پاسخگو می باشد.
شرکتها برای ورود به سامانه فوق الذکر اقدام به ثبت نام نموده و پس از دریافت پیامک فعال سازی می توانند به سامانه وارد شده و درخواست خود را ثبت نمایند.

همچنین سايت فعلي براي آژانس هاي مسافرتي مسدود می باشد . لطفا براي فعال سازي شناسه كاربري سامانه جديد ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و سپس به بخش رواديد آژانس ها وزارت امور خارجه واقع در ساختمان شماره 3 مراجعه نماييد. 
 

       درخواست روادید از طریق مراکز دولتی

 
 

       درخواست روادید از طریق سازمان ها و شرکت ها